70B. Extra Sugar Cane Prawn – Thêm chạo tôm

加招牌炸甘蔗蝦

$6.99