70A. Extra Deep Fried Tofu – Thêm tầu hủ chiên

加招牌炸豆腐 或 甘蔗蝦

$4.50

Noodle soup with brisket, meat balls and juice (no green onion)

牛腩,牛丸粉(无葱), 果汁 – Phở Nạm, bò viên dành cho trẻ em & Juice

show more show less