63. Marinated grilled lemon grass pork slices & 2 fried rolls with rice and soup -Cơm thịt nuớng xả, chả giò

香茅烧猪肉春卷饭

$10.95

RICE WITH SOUP – 饭 + 湯 – Cơm bao gồm canh

GO TO TAB “EXTRA” to order :

Extra beef balls or chicken balls or quail eggs ………………………………………………………..$3.99

加牛肉丸, 或雞丸, 或鵪鶉蛋 Thêm bò viên, gà viên hoăc trứng cút

Extra Deep Fried Tofu / Sugar Cane Prawn ………………………………………………. $4.50 / $6.99 加招牌炸豆腐或甘蔗蝦 Thêm tầu hủ chiên hoặc chạo tôm

show more show less