62. Marinated grilled lemon grass chicken and pork chop with rice and soup – Cơm gà, suờn nuớng xả

香茅猪扒烧鸡饭

$10.95

RICE WITH SOUP – 饭 + 湯 – Cơm bao gồm canh

GO TO TAB EXTRA to add on :

Extra beef balls or chicken balls or quail eggs ………………………………………………………..$3.99

加牛肉丸, 或雞丸, 或鵪鶉蛋 Thêm bò viên, gà viên hoăc trứng cút

Extra Deep Fried Tofu / Sugar Cane Prawn ………………………………………………. $4.50 / $6.99 加招牌炸豆腐或甘蔗蝦 Thêm tầu hủ chiên hoặc chạo tôm

show more show less