50. House special chicken wings (10 pcs) – Cánh gà chiên

招牌炸鸡翼 (10件)

$12.49

APPETIZERS – 小食 – Món ăn thêm

show more show less

You may also like...