• Placeholder

302. Almond jelly dessert – Sương sáo hạnh nhân

杏仁凉粉

$5.50

HOMEMADE PUDDING – 特色甜品 – Tráng miệng mẹ nấu

show more show less