102. Longan in syrup – Nước trái nhãn

冻龙眼水

$4.50

REFRESHMENTS – 饮品 – Nước Ép

show more show less