101. Lychee in syrup – Nước trái vải

冻荔枝水

$4.50

REFRESHMENTS – 饮品 – Nước Ép

show more show less